PRÍSTAVBA JABLONICA

Zbúranie nevyužívanej časti domu a nahradenie prístavbou ktorá slúži ako vchod do staršieho rodinného domu v obci Jablonica.