AMBULANCIE PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA BRATISLAVA PEKNÁ CESTA